หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
 
ตำบลบ้านเต่า เป็นตำบลที่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมร้อยละ 100 ซึ่งส่วนใหญ่ครัวเรือนที่ออกไปสร้างบ้าน อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตรตามไร่นา
จะทำให้ขาดไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้า ภาคการเกษตร ยังมีความจำเป็นต่อประชาชนเป็น
อย่างมาก
ประชาชนในตำบลบ้านเต่า ได้รับการบริการด้านการประปา จากการผลิตประปาภายในหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นประปาระบบผิวดิน โดยแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปา ส่วนมากใช้น้ำดิบจากหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้าน และในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนในตำบลบ้านเต่า โดยเฉพาะบ้านดอนชิงแคง บ้านเหล่าน้อย บ้านกนองเม็ก และหนองเม็กน้อย จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี
 
         

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
    จำนวน 1 แห่ง

ตู้ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง
 
ของตำบลบ้านเต่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เป็นการรวมกลุ่มกันแบบหลวมๆ เพื่อเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างเข็มแข็ง ได้แก่

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง

โรงขนมจีน จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 61 แห่ง

ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 2 แห่ง

ร้านรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 1 แห่ง

โรงสี (ขนาดเล็ก) จำนวน 13 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 1 แห่ง

ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง

ร้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
    จำนวน 2 แห่ง
ของตำบลบ้านเต่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เป็นการรวมกลุ่มกันแบบหลวมๆ เพื่อเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างเข็มแข็ง ได้แก่

กลุ่มทอผ้า/พรมเช็ดเท้า แรกเริ่มเป็นการรวมกลุ่มของ แม่บ้านบ้านหนองเม็ก ม.3 และหนองเม็กน้อย ม.12

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำหน่ายให้แก่ เกษตรกรภายในตำบลบ้านเต่า และพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 จัดตั้งตามโครงการ SML มีนายสุนทร นิลไสล เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มผู้เลี้ยงไหม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ศูนย์หม่อนไหม จังหวัดชัยภูมิ เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเต่า ตั้งอยู่บ้านสะเดา (ม.9) ได้จัดตั้งและรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558

กลุ่มทำชาลาเปา เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน ตามนโยบาย และแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

กลุ่มทอเสื่อกก เป็นกลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่มกัน ทำในช่วงเวลาว่างหลังจากทำการเกษตร เริ่มต้นเป็นการผลิตเพื่อใช้กันเองในครัวเรือน เทศบาลตำบลบ้านเต่า จึงนำผลผลิตเสื่อกกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และพัฒนาทักษะในงานฝีมือ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855