หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน

การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสม

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรับใช้ประชาชน

การพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานให้มีความเพียงพอ และทันสมัย

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์

การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855