หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
แผนบริหารงานสาธารณสุข
 


นายนพนันท์ แก้วบัวไข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุขสรรค์ เทพจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นายสุข พงษ์สระพัง
พนักงานขับรถเก็บขยะ


นายสังเวียน พงษ์สระพัง
พนักงานประจำรถขยะ


นายวีรพงษ์ พงษ์สระพัง
พนักงานประจำรถขยะ


นายชัยวัฒน์ จินาวัน
พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855