หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
กองการศึกษา
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวอนงค์ นิลไสล
หัวหน้าฝ่ายยบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางกฤษณา ชำนาญ
ครูชำนาญการ


นางชะคะดี พงษ์สระพัง
ครู


นางทองจันทร์ สัมมะโน
ครู


นางบุหงา ได้เปรียบ
ครู


นางเบญจรงค์ บุญศรี
ครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855