หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
 


นายองอาจ สีเล
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
คนงานทั่วไป


น.ส.ขันทอง พั้วเหล็ก
แม่บ้าน


นางสาวพัชรินทร์ พงษ์สระพัง
พนักงานทั่วไป