หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นายองอาจ สีเล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายดารากร พื้นหินลาด
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
คนงานทั่วไป


น.ส.ขันทอง พั้วเหล็ก
แม่บ้าน


นางสาวพัชรินทร์ พงษ์สระพัง
พนักงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50