หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นายองอาจ สีเล
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.ศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายเทียนชัย อุปถัมภ์
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวจงรักษ์ ชำนาญ
นักวิเคราะห์นโยายและแผน ชำนาญการ


นายสุชาติ กระแสกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุกัญญา โชคบัณฑิต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50