หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุรินยา สังข์สอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไพรวรรณ บุตรศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอนงค์ นิลไสล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา