หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า
โทร : 0872433246
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกเฉลิมพล พิมอุบล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0807342455


นางสาวสุรินยา สังข์สอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0850076010


นายไพรวรรณ บุตรศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0653535998


นางสาวอนงค์ นิลไสล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0833422797


นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0807425471


นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0830766478