หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลบ้านเต่า มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
วัด จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

วัดทรงศิลา ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหิน

วัดโคกรัง ตั้งอยู่ที่ บ้านเสาเล้า

วัดชัยชุมพล ตั้งอยู่ที่ บ้านเต่าใต้

วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแฝก

วัดชัยบาดาล ตั้งอยู่ที่ ดอนดู่

วัดชัยชุมพร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก

วัดชัยศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่ บ้านหินลาด

วัดสำเภา ตั้งอยู่ที่ บ้านสะเดา

วัดปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแฝก

วัดชัยพรพรมมาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านเหล่าน้อย

วัดชัยแสง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนขิงแคง

วัดป่าบ้านหินลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านหินลาด
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชุมพล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยบาดาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา
  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนขิงแคง หมู่ 7
 
โรงเรียนบ้านหนองแฝก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแฝก หมู่ 6
 
โรงเรียนบ้านวังหิน ตั้งอยู่ทื่ บ้านวังหิน หมู่ 4
 
โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา ตั้งอยู่ที่ บ้านหินลาด หมู่ 2
 
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก หมู่ 3
 
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ตั้งอยู่ที่ บ้านแสนสำราญ หมู่ 11
  ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านเต่า ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแฝก หมู่ 6
  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี 2559)
 
ตำบลบ้านเต่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเต่า
ตั้งอยู่ที่ บ้านเต่าใต้ หมู่ที่13

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนขิงแคง
ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนขิงแคง หมู่ที่ 7
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ตำบลบ้านเต่า อยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855