หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
 
   
การคมนาคมขนส่งทางบก ของตำบล
บ้านเต่า สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีถนนสายหลัก ดังนี้

ทางหลวงหมายเลข 2389 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 201 แก้งคร้อ เป็นถนนสายหลักที่ประชาชน ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ
    ระยะทาง 90 กิโลเมตร ถนนเป็นลักษณะ ถนนลาดยาง/แอสฟัลท์ติก ตลอดการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดินทางจากตำบลบ้านเต่า ถึงอำเภอแก้งคร้อ ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2389 และช่วงที่ 2 เดินทางจากอำเภอแก้งคร้อ ถึงจังหวัดชัยภูมิ ตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201
 
ทางหลวงหมายเลข 2389 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2187 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางไป จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 63 กิโลเมตร ถนนเป็นลักษณะ ถนนลาดยาง/แอสฟัลท์ติก ตลอดการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดินทางจากตำบลบ้านเต่า ตามถนนหมายเลข 2389 ถึงบ้านสามพาด ช่วงที่ 2 เลี้ยวขวา ไปตามถนนหมายเลข 2187 เข้าสู่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และวิ่งไปตามถนนทางหลวง 2187
 
ทางหลวงหมายเลข 2389 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2187 มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางไป อำเภอบ้านแท่น ระยะทาง 13 กิโลเมตร ถนนเป็นลักษณะ ถนนลาดยาง/แอสฟัลท์ติก มีความสะดวกตลอดการเดินทาง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เดินทางจากตำบลบ้านเต่า ตามถนนหมายเลข 2389 ช่วงที่ 2 เลี้ยวซ้าย บ้านสามพาด ตำบลสระพัง ไปตามถนนหมายเลข 2187 เข้าสู่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
 
เส้นทางหมายเลข 2389 เชื่อมถนนของ รพช.เก่า เข้าสู่เขตอำเภอบ้านแท่น ระยะทาง 8 กิโลเมตร ลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง เพื่อใช้เดินทางติดต่อและส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน และมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ (มีความชำรุดเสียหายมาก และบริเวณสองข้างถนนเป็นพื้นที่ป่า ไร่อ้อย
 
ถนนบ้านดอนขิงแคง เชื่อมกับ ถนนบ้านหนองแฝก ด้วยถนนทางหลวงชนบท ระยะทาง 6 กิโลเมตร
  นอกจากนี้ตำบลบ้านเต่า ยังถนนลูกรังและถนนดิน ที่สามารถเชื่อมต่อกับเขตตำบลอื่น หรือเขตพื้นที่อำเภออื่น อยู่หลายเส้นทาง ที่ประชาชนใช้ในการสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ได้แก่
 
ถนนสายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านอ่างทอง ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านเต่า หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองเรือ หมู่ที่2 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
    ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยยาง ต้นกำเนิดจากภูเม็ง ผ่านหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
 
บ้านเต่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1
 
บ้านดอนดู่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5
 
บ้านวังหิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4
 
ลำห้วยขมิ้น เป็นลำห้วยที่เกิดเชื่อมต่อกับ ลำห้วยยาง เริ่มที่ หมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
   
บ้านวังหิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7
บ้านหนองแฝก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6
   
ถึงบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3      
 
ลำห้วยเสาเล้า เป็นลำห้วยที่เชื่อมระหว่างลำห้วยยาง เป็นเขตพื้นที่กั้นกับตำบลสระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ผ่าน บ้านเสาเล้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10
 
หนองคูใหญ่ อยู่บริเวณบ้านแสนสำราญหมู่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 เป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
   
บ้านเต่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1
บ้านเต่าใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13
   
บ้านแสนสำราญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11      
 
หนองใหญ่ อยู่บริเวณบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3
 
หนองกบใหญ่ อยู่บริเวณบ้านดอนขิงแคง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7
 
หนองบึง อยู่บริเวณบ้านหนองแฝก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6
 
หนองแวง อยู่บริเวณบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 และ หนองเม็กน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่12
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่างเก็บน้ำภูรัง อยู่บริเวณบ้านเหล่าน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855