หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
คู่มือประชาชน
 
 
     

ภาษีป้าย
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

คู่มือสำหรับผู้ใช้ อปท.โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม
  

คู่่มือกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  คู่่มือกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  

คู่มือการขอจดทะเบียนพาณิชย์
  

คู่มือการบริการงานสาธารณสุข
  

คู่มือขอรับริการ E-Service
  
(1)    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855