หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 64)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 17.56 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855