หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านเต่า 2
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านเต่า 2562 -2564  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านเต่า 2562 -2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 15.50 น. โดย คุณ สันติ บุญเกิน

ผู้เข้าชม 200 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50