หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 18.20 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855