หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2564 (E-plannacc) ตามแผนการปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (E-plannacc) รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฺฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (E-plannacc) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2564 (E-plannacc) ตามแผนการปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855