หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านเต่า (พ.ศ 2566-2570) [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเต่า รอบ 12 เดือน ตามระบบ E-PlanNACC เดือน ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเต่า รอบ 6 เดือนตามระบบ E-PlanNACC เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2564 (E-plannacc) ตามแผนการปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (E-plannacc) รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจริต ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
แผนปฺฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (E-plannacc) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2564 (E-plannacc) ตามแผนการปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855