หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
แผนปฺฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855