หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่5)พ.ศ.2558 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)2560 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
   1      2     (3)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855