หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
ระเบีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2559 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 80  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 90  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 99  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้งถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 83  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 93  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 81  
 
พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 99  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
พ.ร.บ.การโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 93  
 
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855