หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
เทศบัญญัติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
ประกาศเจตจำนงค์ เทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 209  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 181  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้ารชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 182  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 203  
 
ประกาศเทศบัญญํติเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่องตลาด(ฉบับ ที่ 2)พ.ศ.2559 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 194  
 
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบบ้านเต่า เรื่องตลาด พ.ศ.2556 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 176  
 
เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในหรือที่ทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 172  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 171  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 213  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเทศบัญญัติ / แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 191  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50