หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลบ้านเต่า(พ.ศ.2566-2570) [ 17 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 19  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการปฏิบัติงานตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค. 66) [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศใช้แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านเต่า (พ.ศ 2566-2570) [ 17 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 125  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 (ส่วนที่ 1 ของแผนฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านเต่า พ.ศ.2566-2570) [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเต่า รอบ 12 เดือน ตามระบบ E-PlanNACC เดือน ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 102  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเต่า รอบ 6 เดือนตามระบบ E-PlanNACC เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 129  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2564 (E-plannacc) ตามแผนการปฏิติบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (E-plannacc) รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 108  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจริต ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855