หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
คณะผู้บริหาร
 
 
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 11 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โทร : 08-9276-9855
นายอนุชิต พื้นหินลาด
รองนายกเทศมนตรี
บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โทร : 080-1562165
นายสุวิทย์ ชนชี
รองนายกเทศมนตรี
บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โทร : 097-2294407
นายช่วย ผานิล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โทร : 093-9868300
นายสำราญ อุปถัมภ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โทร : 0651158184
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 5 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โทร : 087-2433246
จ่าเอกเฉลิมพล พิมอุบล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0807342455
นางสาวสุรินยา สังข์สอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0850076010
นางสาวอนงค์ นิลไสล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0833422797
นายไพรวรรณ บุตรศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0653535998
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0807425471
นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0830766478
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855