หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศ เรื่อง อัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนังานบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2564   1 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 4
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ลาดใหญ่   มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Coronavirus Discases ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)    1 ต.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ลาดใหญ่   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒    1 ต.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ลาดใหญ่   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒    1 ต.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ลาดใหญ่   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒    1 ต.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ลาดใหญ่   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)   1 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก จำนวน 1 คัน   1 ต.ค. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,090
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50