หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  9 พ.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เชิญชวนเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.88-003 โดยวิธีคัดเลือก  5 พ.ย. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเต่า-บ้านดอนดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ก.ย. 2564 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเต่า หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ (สายลำห้วยยาง)  20 ก.ย. 2564 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 11  20 ส.ค. 2564 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2564  4 พ.ค. 2564 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2564  8 เม.ย. 2564 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์2564  3 มี.ค. 2564 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564  3 ก.พ. 2564 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 11 (ข้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านเต่าฝั่งบ้านนางฉวีวรรณ หาญดี)  28 ม.ค. 2564 64
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855