หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖   3 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๘   3 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑   3 ธ.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑   3 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านดอนขิงแคง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายวีระพล แผ่นเงิน ถึงบ้านนายจ้อย ปัตพี    19 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ สายโคกใหญ่จากทางหลวงชนบทถึงนานายสมร ภูแม้เขียน   19 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ 10   28 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งชุดไฟโซล่าเชลล์ส่องสว่างชุมชน ตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเต่า จำนวน 12 ชุด    18 ก.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านหนองเม็กน้อยถึงบ้านเหล่าน้อย ม.๑๒-ม.๘    16 ก.ย. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50