หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562   8 ก.ค. 2562 230
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   29 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร   29 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   29 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   28 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   VTR นำเสนอข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านเต่า   28 พ.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยร่องนา บ้านเต่า หมู่ที่ 1   28 พ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องางการเข้าระบบ ITA แก่บุคคลในหน่วยงาน สำหรับแบบวัดความรู้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์กรและบุคคลภายนอก ภายในวันที่ 31 พ.ค.62   27 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.88-008 สายบ้านหินลาด-บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเต่า บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)   15 พ.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ปี 2562   25 เม.ย. 2562 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9