หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  15 ก.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563   15 ก.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปี 2563  9 ก.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง  8 ก.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563  8 ก.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๘  24 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒  19 พ.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖   19 พ.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ตำบลบ้านเต่า   22 เม.ย. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (อุดหนุน)  16 เม.ย. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50