หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านดอนขิงแคง หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายประยูร เทพภูเขียว ถึงบ้านนายอนงค์ ป้อมสุวรรณ์)  13 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายไปทางวัดป่าประดู่ทรงธรรม)  13 ม.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓   13 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖  3 ธ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๘  3 ธ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑  3 ธ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑  3 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านดอนขิงแคง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายวีระพล แผ่นเงิน ถึงบ้านนายจ้อย ปัตพี   19 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ สายโคกใหญ่จากทางหลวงชนบทถึงนานายสมร ภูแม้เขียน  19 พ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  31 ต.ค. 2562 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50