หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑  3 ธ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านดอนขิงแคง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายวีระพล แผ่นเงิน ถึงบ้านนายจ้อย ปัตพี   19 พ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ สายโคกใหญ่จากทางหลวงชนบทถึงนานายสมร ภูแม้เขียน  19 พ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  31 ต.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ 10  28 ต.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งชุดไฟโซล่าเชลล์ส่องสว่างชุมชน ตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเต่า จำนวน 12 ชุด   18 ก.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านหนองเม็กน้อยถึงบ้านเหล่าน้อย ม.๑๒-ม.๘   16 ก.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเต่า หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยยางถึงถนนวังหินดอนดู่ ช่วงนานายประยูร พงษ์สระพัง  16 ก.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถมดินสู่บพื้นที่การเกษตร บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 จากถนนสายรอบบ้าน บ้านเต่าใต้ ถึงถนนทางไปบ้านหินลาด หมู่ที่ 2  4 ก.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนางปราบ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ โชคบัณฑิต  4 ก.ย. 2562 39
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50