หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒  19 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖   19 พ.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร (ศพอส) ตำบลบ้านเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เม.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ตำบลบ้านเต่า   22 เม.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563  10 เม.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ (ถนนสายหน้าบ้านนางทองคำถึงลำห้วยน้อย)  1 เม.ย. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่า หมู่ที่ ๑ (ช่วงบ้านนางแพงสี โชคบัณฑิต นายคำเบอร์ ชำนาญ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๙)  1 เม.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายอภิชาติ โชคบัณฑิต ถึงลำห้วยปูน)  1 เม.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะเดา หมู่ที่ ๙ (ถนนสายจากบ้านนางสุภาพ ทองดี ถึงนางบุญเหวิน ชำนาญ)  1 เม.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายลำห้วยเสาเล้าจากลำห้วยสะพานห้วยกอกถึงฝายน้ำล้น)  1 เม.ย. 2563 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50