หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน พ้นภัย  
 

แอปพลิเคชัน พ้นภัย เป็นช่องทางที่สามารถแจ้งภัย และขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความช่วยเหลือแบบ Real Time จากหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ด้วยระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกัน ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พ้นภัย ได้ตามคิวอาร์โค้ดนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 10.47 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855