หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านสะเดา หมู่ที่ ๙ สายที่๑ (จากถนนหน้าบ้าน นางบุญชู พงษ์สระพังถึง บ้านนายสถาพร ชำนาญ  
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านสะเดา หมู่ที่ ๙ สายที่๑ (จากถนนหน้าบ้าน นางบุญชู พงษ์สระพังถึง บ้านนายสถาพร ชำนาญ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2564 เวลา 13.59 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50