หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2565 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 เม.ย. 2565 เวลา 11.41 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855