หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2565  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า พนักงานข้าราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า เพื่อพิจารณาโดนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 10.28 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855