หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

 
การออกช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(กลุ่มเปราะบาง)  
 

เทศบาลตำบลบ้านเต่าช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวละ 3000 บาท
ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 15.42 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855