หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงวบประมาณ 2565
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ 6 (เส้นจากหน้าบ้านนางรัตนาภรณ์ ผลภิญโญ ไปตามถนนบ้านเสาเล้า)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14.53 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855