หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 บริเวณนานายสนั่น แสนบุญรัตน์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 11.35 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855