หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.) ห
 
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.) หมู่ที่ 13  
 

ประกาศราคากลาง  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.) หมู่ที่ 13 สายบ่้านนางกิ่ง ไปทางบ้านดอนดู่ กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ (ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 16.00 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 59 ท่าน