กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.)บ้านหินลาด หมู่ที่ 2  
 

ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.)บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 สายปากซอยบ้านนายบุญฤทธิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ (ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.45 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 46 ท่าน