กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5  
 

ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (ทับผิว คสล.) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสม ลือแสน ถึงบ้านนายสนิท  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ (ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.40 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 54 ท่าน