หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสัง
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560  
 

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09.35 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 194 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855