หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศ
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเต่า  
 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเต่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 10.45 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855