หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564  
 

เทศบาลตำบลบ้านเต่าได้ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 17 มีนาคม 2564 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านเต่า ทั้ง 13 หมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น และได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯจากกำนันตำบลบ้านเต่าและผู้ใหญ่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 15.09 น. โดย คุณ จงรักษ์ ชำนาญ

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855