หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563  
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 11.12 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50