หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะเดา หมู่ 9  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 16.03 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50