หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องางการเข้าระบบ ITA แก่บุคคลในหน่วยงาน สำหรับแบบวัดความรู้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์กรและบุคคลภายนอก ภายในวันที่ 31 พ.ค.62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 15.05 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 34 ท่าน