หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 150
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 132
 
 
     


 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 286
 


 
แจังประชาสัมพันช่องทางการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 234
 
 
     


 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านเต่า ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 251
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเทศบาลตำบลบ้านเต่า ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 237
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855