หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ลาดใหญ่   ซื้อไม้ไผ่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้าน ให้เป็นหน้าบ้านน่ามอง สนับสนุนรั้วกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.นาเสียว   จ้างซ่อมประตูกระจกบานเลื่อนหน้าห้องกองสวัสดิการสังคม อบต.นาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.นาเสียว   จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๐๖๘ ชัยภูมิ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน สายทางจากบ้านนางฉัตร แจ้งบ้าน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งเรียบข้างละ ๐.๒๐ เมตร และหรือตามสภาพ พื้นที่พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตูม กำหนด 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน สายทางจากบ้านนางสี สำมะลี ถึงบ้านนางบาน อุดม ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตูม กำหนด 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   โครงการปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๖ หมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๗ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ บ้านแดง หมู่ที่ ๑๓ 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน สายทางจากบ้านนายวิรัตน์ ศรีอุทัย ถึงบ้านนายสุพัฒน์ เจริญชีพ ผิวจราจรขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตูมกำหนด 18 ม.ค. 2565
ทต.คอนสาร   ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ในโครงกาารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   จ้างค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน บธ-6581 (รถ EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์สนาม) - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,478
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855