หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในบ่อขยะ) บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการฯ (ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเต่า หมู่ที่ 1 สายลำห้วยยางไปนานายประยูร พงษ์สระพัง โดยการลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-06) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50