หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๑ (สายจากสามแยกบ้านเสาเล้าถึงสะเดา ไปทางถนนสายบ้านเสาเล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๒ (จากถนนหน้าบ้านนางตุ่ม พันเอก ไปทางถนนหน้าบ้านนายสันติ พงษ์สระพัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลากรภายนอก ปกิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลากรภายนอก ปกิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855