หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้/ค่ารับรอง/วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง(ค่ารับรอง) ตั้งแต่วันจัดเตรียมงานและวันดำเนินงาน ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับวันจัดเตรียมงาน/วันดำเนินงาน/วันจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานท่ี่/ทำความสะอาดบริเวณจัดงาน ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดพุ่มดอกไม้สด/จัดสถานที่บริเวณงาน/ตกแต่งเวทีห้องประชุม/ประดับผ้าต่างๆ ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการดำเนินโครงการ ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำขนมจีนพร้อมชุดผัก/ชุดอาหารว่าง/น้ำลำไย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการ ตามโครงการบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ ช่วงต่อจากถนนแอสฟัลติกเดิมถึงสามแยกบ้านนายกุหลาบ สิงห์สถิต และจากบ้านนายกุหลาบ สิงห์สถิตถึงบ้านนางสะอ้อน คุ้มบุ่งคล้า ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเต่ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (สัญจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 103
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855