หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ (สายแยกบ้านนายทวี ผลภิญโญ ถึงบ้านนายทองหลาง ผลเดชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางประหยัด ปัตพี ถึงบ้านนายสุริยา ดายังหยุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถมดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายนานายแซง ชาลีเขียว ถึงนานายจิต ป้อมสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๓ สายทิศตะวันตกจากประตูวัด ถึงถนนกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๒ สายทิศตะวันออกจากประตูวัด ถึงถนนกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ ข้างวัดจากบ้านนายวิรุส ฝั่งสระ ถึงบ้านนางอำนวย จำปาศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายอภิชาต โชคบัณฑิต ถึงสระหนองเม็กน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ ข้างวัดจากบ้านนายวิรุส ฝั่งสระ ถึงบ้านนางอำนวย จำปาศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา ร. ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ สายหนองเม็กน้อยถึงแยกหินลาด-บ้านหนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50