หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยบาล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยบาล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๑๕ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยบาล ประจำวันที่ ๑-๑๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๙ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855