หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเต่า จำนวน 7 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (จำนวน 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕)เนื่องในวัันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายบ้านหนองเม็กถึงนานางคูณ ชำนาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ ขนาดดำเนินการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ ขนาดดำเนินการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายบ้านหนองเม็กถึงนานางคูณ ชำนาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50