หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : ถนนสามพาด-แก้งคร้อ อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ 36190
  โทรศัพท์ : 044-053049-50
  โทรสาร : 044-053049
  Website : www.bantao.go.th
  Email : 6361105@dla.go.th
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855