หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นายวิทวัส สิมมา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า
 


นายอนุชิต พื้นหินลาด
รองนายกเทศมนตรี


นายสมพงษ์ สอนทุย
รองนายกเทศมนตรี
 


นายทองสุข สอนทุย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายช่วย ผานิล
เลขานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-053049-50