หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเต่า
โบราณสถาน
ปรางค์กู่
แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ
เทศบาลตำบล
บ้านเต่า
1
2
3
 

 
 
 


นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า
โทร : 08-9276-9855
 


นายอนุชิต พื้นหินลาด
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 08-3339-8703


นายสุวิทย์ ชนชี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 08-2126-9396
 


นายช่วย ผานิล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-7895-9583


นายเชียรศักดิ์ พงษ์ปิติธนโชค
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 09-8641-4646
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-276-9855