หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 


นายวิทวัส สิมมา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า
 


นายอนุชิต พื้นหินลาด
รองนายกเทศมนตรี


นายสมพงษ์ สอนทุย
รองนายกเทศมนตรี
 


นายทองสุข สอนทุย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายช่วย ผานิล
เลขานายกเทศมนตรี