กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560  เทศบาลตำบลบ้านเต่า ร่วมกับหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 กิจกรรมในตอนเช้าเริ่มตั้งแต่ เด็กมาร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ จากนั้นก็พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ชมการแสดงของเด็กๆ มอบของรางวัล เกียรติบัตรเด็กดี เด็กเก่ง

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลบ้านเต่า

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  ขอเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ที่  http://www.bantao.go.th  เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลตำบลบ้านเต่า และข่าวสารทั่วไป สำหรับประชาชน

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ